WYSYŁKA I ODBIÓR

ZAMÓWIENIE ONLINE

BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

SZYBKA WYSYŁKA

PRZESYŁKA NA CAŁYM ŚWIECIE

Po otrzymaniu zamówienia, przygotowujemy twoją paczkę z największą dbałością i wysyłamy ją w ciągu maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych. Szacowany czas dostawy wynosi trzy dni robocze we Francji, 10 dni roboczych w Unii Europejskiej i 14-21 dni roboczych dla reszty świata (czas dostawy może różnić się w zależności od dostępnych opcji i sytuacji pandemicznej).

UWAGA! W przypadku dzieł sztuki i innych delikatnych obiektów, koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu!

PRZESYŁKA EKSPRESOWA

Wiemy, że niekiedy czas to kluczowa kwestia! Jeśli zależy ci na czasie, skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia, a my przygotujemy dla ciebie estymację przesyłki ekspresowej. Po uzyskaniu twojej akceptacji, przygotujemy i wyślemy twoje zamówienie w ciągu 24 godzin. W zależności od twojego miejsca zamieszkania i dostępnych opcji, prognozowany czas wysyłki ekspresowej może wynosić od 1 do 4 dni roboczych.

KLIKNIJ & ODBIERZ

Proste, darmowe i szybkie. Złóż zamówienie i wybierz opcję „Kliknij & Odbierz”. Przygotujemy twoje zamówienie w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych i wyślemy ci maila, kiedy będzie gotowe do odbioru. Będzie na ciebie cierpliwie czekać w naszym sklepie, abyś mógł ją odebrać w ustalonym czasie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

I. Użytkowanie Strony i rejestracja

1. Dostęp do serwisu ROI DORE jest darmowy i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
2. Jedynie osoby posiadające Konto Użytkownika (dalej „Konto”) wymagające wcześniejszej rejestracji, mogą dokonywać zakupów na Stronie.
3. Rejestracja na Stronie jest darmowa. Jedynie zarejestrowani Użytkownicy mogą zgłosić ofertę zakupu, zamawiać Produkty i sfinalizować zakup przez Stronę. Rejestracja na Stronie jest możliwa jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. a. Użytkownik musi przekazać ROI DORE wszystkie dane wymagane w Formularzu zapisu. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje aktualne, kompletne, dokładne dane i dbać o ich aktualizowanie. Każda zmiana musi zostać przekazana ROI DORE za pośrednictwem Konta Użytkownika, zwłaszcza w przypadku zmiany adresu pocztowego lub mailowego. W przeciwnym przypadku, Użytkownik poniesie konsekwencje braku tego typu aktualizacji.
b. b. Po wypełnieniu formalności związanych z zapisem, Użytkownik staje się posiadaczem Konta, do którego uprzednio wybrał login (adres mailowy) oraz hasło. Użytkownik może w każdej chwili wejść na swoje Konto, podając w odpowiedniej zakładce swój login (adres mailowy) oraz hasło.

UWAGA!

Rejestracja na Stronie implikuje pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którymi Użytkownik zapoznał się w momencie zakładania swojego Konta.
ROI DORE zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia Konta każdego Użytkownika, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

II. Zakupy na stronie

Cena sprzedaży

1. Ceną zakupu Produktu jest kwota figurująca na Stronie w momencie, kiedy Kupujący kilka na przycisk pozwalający potwierdzić zamówienie.
2. Cena każdego Produktu wyrażona jest w euro i jest opodatkowana. Do ceny tej dochodzą koszty przygotowania i dostawy (ubezpieczenia, opakowania, wysyłki, itd.) i/lub ewentualne koszty dossier (certyfikat eksperta, gwarancja ekspertyzy, etc.). Koszty dostawy (w tym ubezpieczenia, opakowania i inne ewentualne koszty) zależą od rodzaju dostawy wybranego przez Kupującego spośród dostępnych opcji. Są one dodawane do ceny zakupu pod koniec drugiego etapu procesu zakupu.
3. Jeśli dostawa ma się odbyć do państwa spoza Unii Europejskiej (nie wliczając Zamorskich Terytoriów Francji), ceną fakturowaną jest kwota netto.
4. Jeśli koszty dostawy oznaczone są na Stronie „poproś o wycenę”/”skontaktuj się z nami”, Kupujący może w każdej chwili poprosić o kosztorys, który otrzyma w ciągu 72 godz. od momentu otrzymania potwierdzenia otrzymania jego prośby.
5. Jeśli w grę wchodzą koszty dossier, są one wliczone w cenę Produktu i nie podlegają negocjacji.

UWAGA!

Jeśli przesyłka wymaga uiszczenia opłat celnych, lokalnych podatków bądź prawa wwozu, Użytkownik jest odpowiedzialny zarówno za zgłoszenie zakupionych Produktów do odpowiednich służb bądź organów oraz za opłacenie kosztów. Użytkownik powinien zasięgnąć na ten temat informacji od odpowiednich służb bądź organów.

Procedury zakupu

1. Kupujący ma możliwość nabyć Produkt, w zależności od proponowanych opcji, poprzez zakup natychmiastowy lub składając ofertę (dalej „Oferta”).
2. Kiedy Kupujący wyraża zgodę na dokonanie zakupu, Produkt jest uznany za definitywnie nabyty. Jednakże, Produkt widnieje na stronie z oznaczeniem „w trakcie zakupu” aż do momentu, kiedy zostanie dokonana całość wpłaty.

Opcja „Złóż ofertę”

1. Każdy potencjalny Kupujący (dalej „Oferent”) ma możliwość negocjacji ceny Produktu, składając Ofertę dzięki opcji „Złóż ofertę” dostępnej przy niektórych Produktach. Każda złożona oferta jest ostateczna i definitywna.
2. Oferta jest rozpatrywana przez ROI DORE. Oferent otrzyma e-mail informujący o zaakceptowaniu lub odrzuceniu jego Oferty przez ROI DORE.
Jeśli Oferta zostanie zaakceptowana przez ROI DORE, wówczas zamówienie jest automatycznie potwierdzane na Koncie Oferenta wraz z kwotą, którą zaproponował. Oferta traci ważność jeśli w ciągu 10 dni Oferent nie otrzyma odpowiedzi.
3. Jeśli Oferent nie jest zarejestrowany na Stronie i/lub jeśli całość informacji na jego Koncie (adres e-mail, nr telefonu) nie jest kompletna i/lub jeśli te informacje nie są aktualne, jego Oferta nie zostanie zarejestrowana.

UWAGA!

ROI DORE zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy każdej Oferty, którą uzna za nieuczciwą, niepoważną lub która prowadziłaby do znaczącej dewaloryzacji Produktu.
Jeśli całość płatności nie jest uiszczona w ciągu 7 dni od momentu Zgody, sprzedaż zostaje uznana za nieważną.
W przypadku nadużycia, ROI DORE zastrzega sobie prawo do kontynuowania realizacji sprzedaży oraz do użycia środków niezbędnych do tego, by zablokować lub usunąć Konto Kupującego na czas, który uzna za odpowiedni.

Zapłata

1. ROI DORE musi otrzymać należną płatność w ciągu 7 dni od zarejestrowania transakcji online. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 7 dni, ROI DORE zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji sprzedaży i do ponownego umieszczenia Produktu na Stronie.
2. Płatności powinna zostać dokonana od razu.
3. Kupujący może wybrać pomiędzy następującymi sposobami płatności:
a. Online kartą bankową (chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie), pod warunkiem, że Kupujący gwarantuje, iż jest w pełni uprawniony do korzystania ze wskazanej karty i że daje ona dostęp do środków wystarczających na pokrycie całości kosztów wynikających z korzystania z usług proponowanych na Stronie.
b. Przelewem bankowym, chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie.
c. Czekiem bankowym, wydanym przez bank francuski (ważny dokument tożsamości może być wówczas zażądany), chyba że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie.
d. Gotówką, zgodnie z obowiązującym prawem francuskim i wyłącznie w siedzibie ROI DORE, chyba że ten środek płatności nie jest wymieniony na Stronie.
e. Przez PayPal
f. Rozwiązania ułatwiające dokonanie płatności mogą być zaproponowane Kupującemu, jeśli Produkt jest nabyty za sumę przekraczającą 4000 EUR.

UWAGA!

Dane zarejestrowane przez ROI DORE podczas sprzedaży stanowią dowód całości transakcji dokonanych przez Kupującego na Stronie.

III. Dostawa i odbiór

proponuje Kupującemu różne możliwości dostawy i/lub odbioru Produktów. Warunki dostawy i/lub odbioru mogą się różnić w zależności od rodzaju Produktu. Kupujący może:
1. Odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie na 6, rue Sainte Anastase – Paris 75003.
2. Zamówić dostawę (koszty dostawy pokrywane są przez Kupującego). Kupujący opłaca owe koszty w momencie dokonywania zakupu na Stronie. Dostawa i usługi poza terytorium francuskim podlegają zasadom ustalonym w Ordynacji podatkowej w zakresie podatku VAT (Code général des impôts en matière de TVA). W przypadku eksportu poza Unię Europejską, opłaty celne są pokrywane przez Kupującego.

UWAGA!

Żaden Produkt nie zostanie dostarczony Kupującemu dopóki płatność nie zostanie uregulowana w całości i dopóki podsumowanie sprzedaży nie zostanie zatwierdzone. ROI DORE poinformuje Kupującego drogą mailową, że płatność została całkowicie uregulowana, i że warunki, by odebrać Produkt lub otrzymać dostawę zostały spełnione.

IV. Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

1.Kupujący dysponuje przewidzianym prawnie okresem 14 dni od momentu otrzymania Produktu, aby zrezygnować z transakcji bez konieczności podawania przyczyny ani płacenia kar, za wyjątkiem, jeśli zajdzie taka potrzeba, uiszczenia opłat za wysyłkę zwrotną.
2. W przypadku zastosowania prawa do rezygnacji, Kupującemu jak najszybciej zwracane są koszty transakcji, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania Produktu przez ROI DORE. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie, na które zgodę wyda ROI DORE.
3. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa do rezygnacji w ciągu prawnie ustalonego okresu (14 dni od dnia, w którym on lub osoba trzecia inna niż transporter i wskazana przez Kupującego odbiera Produkt), musi poinformować ROI DORE o swojej decyzji o rezygnacji z Umowy sprzedaży za pomocą jasnej deklaracji, zawierającej jego nr klienta, nr zamówienia, nazwisko, imię i adres, oraz informacje o nabytym Produkcie i dacie odebrania zamówienia:
a. Listownie, na adres:
SARL Roi Doré
6, rue Sainte Anastase
75003 Paris
b. Mailem na adres: vente@roidore.com

UWAGA!

Żadne koszty nie zostaną zwrócone Kupującemu, jeśli przekroczony zostanie prawny okres prawa do rezygnacji.
ROI DORE zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną przez Kupującego bez opcji śledzenia przesyłki.
Żadne koszty nie zostaną zwrócone, jeśli Produkt nie zostanie oddany ROI DORE w całości, w stanie z momentu sprzedaży i opakowany w oryginalny materiał.

Reklamacje

1. Przypadki uprawniające do składania reklamacji:
a. Błąd odnośnie stanu Produktu. Produkty sprzedawane na Stronie są dziełami sztuki lub obiektami sprzedawanymi w stanie podanym w opisie opublikowanym na Stronie i w podsumowaniu sprzedaży.
b. Jeśli Kupujący zauważy uszkodzenie lub ubytek, który nie był podany w opisie Produktu na Stronie i który nie jest późniejszy od momentu Zakupu, Kupujący ma 48 godz., aby zgłosić reklamację kontaktując ROI DORE (poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie, telefonicznie bądź mailowo na adres: vente@roidore.com).
2. Kiedy ROI DORE rozpatrzy i pisemnie zaakceptuje Reklamację, Kupujący dysponuje okresem 14 dni, aby zwrócić Produkt. W tym przypadku, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa ROI DORE, bazując na oficjalnym taryfikatorze Colissimo de La Poste, i na podstawie dowodu wysyłki. ROI DORE zwraca Kupującemu koszty w przeciągu 30 dni od otrzymania Produktu. Zwrot jest dokonywany przelewem bankowy, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie i zostanie ono zaakceptowane przez ROI DORE.

UWAGA!

ROI DORE zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy wszelkich żądań i roszczeń mających na celu nałożenie na niego obowiązku poniesienia kosztów restauracji/konserwacji i napraw wynikających ze stanu zużycia Produktu, sygnalizowanego w momencie sprzedaży.
ROI DORE odmawia wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną bez opcji śledzenia przesyłki przez Kupującego. Zwrot nie jest możliwy, jeśli Produkt nie zostanie zwrócony ROI DORE w całości, w stanie z momentu sprzedaży i w oryginalnym opakowaniu.
Żaden zwrot kosztów transakcji nie może być wymagany przez Kupującego poza sytuacjami wymienionymi powyżej.

V. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Powyższe informacje praktyczne, obowiązujące na stronie ROI DORE, wyjściowo zapisane w języku francuskim, będą stosowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim. W razie sporów, Kupujący w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z ROI DORE w celu znalezienia polubownego rozwiązania. W przeciwnym wypadku, francuskie sądy będą miały wyłączną jurysdykcję.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Sprzedaży.