Z wielkim smutkiem dzielimy się z Państwem informacją, która właśnie do nas dotarła: dziś (8 maja), po długiej chorobie zmarł w Paryżu Ludwik Lewin. Był dziennikarzem, eseistą, poetą i krytykiem sztuki, przez wiele lat blisko związanym z polskim środowiskiem artystycznym w Paryżu. Będąc przyjacielem wielu artystów był także uprzywilejowanym świadkiem ewolucji tej wspólnoty, a także życia i twórczości wielu swoich przyjaciół twórców. Spoczywaj w pokoju.

Zdjęcie: strona Facebook Ludwika Lewina